Aanvraag omgevingsvergunning kap Zuidelijke Wandelweg 37,

Stadsdeel Zuid -
2 oktober 2019

Zuidelijke Wandelweg 37, 1079 RK: voor het kappen van één boom, staande in de achtertuin, ingekomen d.d. 9 september 2019. OLO-nummer 4643181.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.