Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 83-III

Stadsdeel ZuidĀ -
23 januari 2019

Europaplein 83-III, 1078 GX: voor het veranderen en bouwkundig splitsen van de derde verdieping en het veranderen de vierde verdieping van berging naar wonen van het gebouw Europaplein 83 met bestemming daarvan tot vier zelfstandige woningen, ingekomen d.d. 18 januari 2019. OLO-nummer 4153411.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.