Aanvraag omgevingsvergunning kap Prinses Margrietstraat 1

Stadsdeel ZuidĀ -
11 september 2019

Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor Het kappen van vijf bomen, staande in de voortuin., ingekomen d.d. 4 september 2019. OLO-nummer 4638593.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.