Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Europaplein 93

Stadsdeel ZuidĀ -
30 augustus 2019

Verleend

Europaplein 93, 1078 GZ: voor het brandveilig gebruik van de bijeenkomstfunctie (Buitenschoolse opvang) gelegen op de begane grond van het gebouw voor maximaal negenentwintig personen, waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, verzonden d.d. 30 augustus 2019. OLO-nummer 4258320.

Het besluit en de stukken liggen, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid.

Niet mee eens?

Informatie over beroep instellen.