Aanvraag evenementenvergunning Beatrixpark 1

Stadsdeel Zuid -
27 augustus 2019

Beatrixpark 1, 1077 VX Amsterdam: Festival "Spooktacular" op 27 oktober 2019 van 10:30 uur tot 12:30 uur, met op het drukste moment 350 bezoekers. Ontvangen op 14 augustus 2019. Zaaknummer Z/19/485720

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.