Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Henriette Bosmanstraat 4

Stadsdeel ZuidĀ -
22 augustus 2019

Henriette Bosmanstraat 4, 1077 XH: voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, het wijzigen van de indeling van de begane grond en eerste verdieping en het uitbreiden van de tweede verdieping aan de achterzijde, verzonden d.d. 22 augustus 2019. OLO-nummer 4435113.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.