Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Gustav Mahlerlaan 525

Stadsdeel ZuidĀ -
22 augustus 2019

Gustav Mahlerlaan 525, 1082 MK: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras. Dossiernummer 2019-36157.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.