Aanvraag omgevingsvergunning Willem Kesstraat 17

Stadsdeel ZuidĀ -
31 juli 2019

Willem Kesstraat 17, 1077 KR: voor het veranderen van de indeling op de begane grond van het gebouw Willem Kesstraat 17, met behoud van bestemming daarvan tot wonen, ingekomen d.d. 5 juli 2019. OLO-nummer 4524887.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.