Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 23

Stadsdeel Zuid -
15 januari 2019

Prinses Margrietstraat 23, 1077 KZ: voor het wijzigen van de bestemming van een deel van de groenstrook gelegen naast de woning Prinses Margrietstraat 23 van bestemming “Openbare ruimte en Groen” tot tuin ten dienste van genoemde woning, verzonden d.d. 15 januari 2019. OLO-nummer 4049043.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.