Aanvraag omgevingsvergunning Zuidelijke Wandelweg 1

Stadsdeel ZuidĀ -
18 januari 2019

Zuidelijke Wandelweg 1, 1079RJ: voor het veranderen van de indeling, ter hoogte van de begane grond en de eerste verdieping, van het gebouw Zuidelijke Wandelweg 1, met behoud van bestemming daarvan tot wonen, ingekomen d.d. 14 december 2018. OLO-nummer 4085183.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.