Aanvraag evenementenvergunning Europaplein 24

Stadsdeel ZuidĀ -
15 juli 2019

Europaplein 24, 1078 GZ: aanvraag verlenging RAI paraplubeschikking met convenant van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023 met verzoek uitbreiding standplaatsen. Zaaknummer Z/19/355801.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.