Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Minervalaan 102

Stadsdeel ZuidĀ -
8 juli 2019

Minervalaan 102, 1077 PM: voor het vervangen en verhogen van het hekwerk gelegen aan de voorzijde van het gebouw, verzonden d.d. 8 juli 2019. OLO-nummer 4423177.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.