Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Claude Debussylaan 269

Stadsdeel ZuidĀ -
10 juli 2019

Claude Debussylaan 269, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras. Dossiernummer 2019-35565

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen@zuid.amsterdam.nl.