APV vergunning Europaplein 24

Stadsdeel ZuidĀ -
10 juli 2019

Europaplein 24, 1078 GZ: aanvraag verlenging RAI paraplubeschikking met convenant van 1 januari 2020 tot 1 januari 2023 met verzoek uitbreiding standplaatsen. Zaaknummer Z/19/355801.