Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmanstraat 4

Stadsdeel Zuid -
3 juli 2019

Henriëtte Bosmanstraat 4, 1077 XH: voor het, op het perceel Henriëtte Bosmansstraat 4, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, het wijzigen van de indeling van de begane grond en eerste verdieping en het uitbreiden van de tweede verdieping aan de achterzijde, ingekomen d.d. 23 mei 2019. OLO-nummer 4435113.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.