Aanvraag evenementenvergunning George Gershwinplein 2

Stadsdeel Zuid -
25 juni 2019

George Gershwinplein 2, 1082 MV Amsterdam: Evenement "De Zuidas Borrel", Festival op 30 augustus 2019 van 08.00 uur tot 00.00 uur, met op het drukste moment 1999 bezoekers. Ontvangen op 23 juni 2019, zaaknummer Z/19/457440.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.