Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 102

Stadsdeel ZuidĀ -
27 juni 2019

Minervalaan 102, 1077 PM: voor het vervangen en verhogen van het hekwerk gelegen aan de voorzijde, ingekomen d.d. 17 mei 2019. OLO-nummer 4423177.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.