Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 50

Stadsdeel ZuidĀ -
18 juni 2019

Prinses Margrietstraat 50, 1077 LA: voor het bouwen van een kelder onder het gebouw, verzonden d.d. 17 juni 2019. OLO-nummer 4329449.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.