Aanvraag evenementenvergunning Beethovenplein 10

Stadsdeel Zuid -
19 juni 2019

Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam: Evenement Stibbe Alumni 2019, Festival op 12 september 2019 tussen 17:30 uur en 22:00 uur, met op het drukste moment 250 bezoekers. Ontvangen op 17 juni 2019. Zaaknummer Z/19/455655.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.