Aanvraag evenementenvergunning Amstelpark

Stadsdeel Zuid -
19 juni 2019

Amstelpark, 1083 HZ Amsterdam: Evenement Zomerfeest Amstelpark 2019, Festival op 1 september 2019 tussen 11:00 uur en 18:00 uur, met op het drukste moment 1500 bezoekers. Ontvangen op 7 juni 2019. Zaaknummer Z/19/363166

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.