Aanvraag omgevingsvergunning Minervalaan 109 en 111

Stadsdeel Zuid -
12 juni 2019

Minervalaan 109 en 111, 1077 NV: voor het verbouwen en samenvoegen van de Minervalaan 109 en Minervalaan 111 tot één zelfstandige woning, gebouw Minervalaan 111, ingekomen d.d. 2 mei 2019. OLO-nummer 4381121.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.