Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 15

Stadsdeel ZuidĀ -
5 juni 2019

Prinses Margrietstraat 15, 1077 KZ: voor het kappen van twee bomen, staande in de tuin, ingekomen d.d. 31 mei 2019. OLO-nummer 4452477.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.