Aanvraag evenementenvergunning Jollenpad 10

Stadsdeel Zuid -
7 juni 2019

Jollenpad 10 1071KC Amsterdam: Evenement Waterfront Chill & Groove, vanaf 11 juli 2019 tot en met 12 juli 2019 tussen 17:00 uur en 00:30 uur, met op het drukste moment 300 bezoekers. Ontvangen op 18 april 2019, dossierdatum Z/19/348082.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.