Aanvraag evenementenvergunning De Boelelaan 1109 B

Stadsdeel Zuid -
23 mei 2019

De Boelelaan 1109 B, 1081 HV Amsterdam: Evenement Feestavond met BBQ, Festival vanaf 18 juli 2019 tot en met 18 juli 2019 tussen 20.00 uur en 00.00 uur, met op het drukste moment 150 bezoekers. Ontvangen op 10 mei 2019, zaaknummer Z/19/354864.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.