Aanvraag omgevingsvergunning kap verspreide locaties in de openbare ruimte van Stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuid -
22 mei 2019

Op 16 mei 2019 is de aanvraag ontvangen voor het kappen van 464 bomen in het beheer van de gemeente Amsterdam binnen stadsdeel Zuid. Reden is vervanging vanwege veiligheidsrisico’s. OLO-nummer 4403115.

01 - Plattegrond - Vervangen bomen vanuit veiligheid Amsterdam (JPG, 397 kB)

02 - Bomenlijst Stadsdeel Zuid (PDF, 104 kB)

03 - Brief - Vervangen bomen Plan van aanpak Flora & Fauna (PDF, 339 kB)

04 - Brief - Vervangen bomen vanwege de veiligheid (PDF, 106 kB)

05 - Fotopagina (PDF, 240 kB)

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.