Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 24

Stadsdeel Zuid -
15 mei 2019

Henriëtte Bosmansstraat 24, 1077 XH: voor het veranderen en vergroten van de woning ter hoogte van de zolderverdieping van het gebouw Henriëtte Bosmansstraat 24, ingekomen d.d. 10 april 2019. OLO-nummer 4339741.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.