Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning IJsbaanpad 64 E

Stadsdeel Zuid -
8 januari 2019

IJsbaanpad 64 E, 1076 CW: voor het, na verwijderen van de woonark IJsbaanpad 64 E, oprichten van een woonark met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 8 januari 2019. OLO-nummer 3995737

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.