Aanvraag omgevingsvergunning kap Herculesstraat 95-II

Stadsdeel ZuidĀ -
9 januari 2019

Herculesstraat 95-II, 1076 SG: voor het verwijderen van een boom, staande in de voortuin, ingekomen d.d. 19 december 2018. OLO-nummer 4105097.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.