Aanvraag omgevingsvergunning kap Willem Pijperstraat 48

Stadsdeel ZuidĀ -
9 januari 2019

Willem Pijperstraat 48, 1077 XM: voor het veranderen van de begane grond, het herstellen van de fundering, het plaatsen van een terras aan de achterzijde en het veranderen van kozijnen in de voor- en zijgevel van het gebouw Willem Pijperstraat 48 met behoud van bestemming daarvan tot woning, ingekomen d.d. 13 december 2018. OLO-nummer 4094507.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.