Aanvraag omgevingsvergunning kap Eerste Jacob van Campenstraat 30

Stadsdeel ZuidĀ -
9 januari 2019

Eerste Jacob van Campenstraat 30, 1072 BE: voor het kappen van twee bomen, staande in de achtertuin, ingekomen d.d. 23 december 2018. OLO-nummer 4114025.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.