Besluit exploitatievergunning voor een horecabedrijf Ijsbaanpad 12

Stadsdeel Zuid -
8 mei 2019

Verleend

Ijsbaanpad 12, 1076 CV: Exploitatievergunning alcohol schenkend horecabedrijf met terras. Verzonden d.d. 8 mei 2019. Dossiernummer 2019-33659.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.