Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 50

Stadsdeel ZuidĀ -
2 mei 2019

Prinses Margrietstraat 50, 1077 LA: voor het bouwen van een kelder onder het gebouw Prinses Margrietstraat 50, ingekomen d.d. 5 april 2019. OLO-nummer 4329449.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.