Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 124-I

Stadsdeel ZuidĀ -
2 mei 2019

Beethovenstraat 124-I, 1077 JR: voor het plaatsen van een balkon boven de bestaande uitbouw aan de achtergevel, ter hoogte van de eerste verdieping, van het gebouw Beethovenstraat 124, ingekomen d.d. 2 april 2019. OLO-nummer 4308041.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.