Aanvraag evenementenvergunning Fred. Roeskestraat 96

Stadsdeel Zuid -
26 april 2019

Fred. Roeskestraat 96 1076ED Amsterdam: eindexamententoonstelling, vanaf 3 juli 2019 tot en met 7 juli 2019 tussen 10:00 uur en 20:00 uur, met op het drukste moment 500 bezoekers. Ontvangen op 17 april 2019, zaaknummer Z/19/347456.

De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Direct regelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

De termijn voor het indienen van een zienswijze is 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.