Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rijnstraat 139

Stadsdeel ZuidĀ -
17 april 2019

Rijnstraat 139, 1079 HC: voor het vernieuwen en veranderen van de gevelreclame op de voorgevel, bestaande uit een dooslettertekst en haakse lichtbak, ter hoogte van de begane grond van het gebouw, verzonden d.d. 17 april 2019. OLO-nummer 4231985.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.