Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 23

Stadsdeel Zuid -
8 april 2019

Prinses Margrietstraat 23, 1077 KZ: voor het vergroten van de begane grond aan de achter- en zijgevel, het veranderen van de tweede verdieping, het maken van bouwkundige muurdoorbraken en het plaatsen van twee airco units in de kelder van het gebouw Prinses Margrietstraat 23, met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 8 april 2019. OLO-nummer 4121647.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.