Aanvraag omgevingsvergunning Wielingenstraat 26 A

Stadsdeel ZuidĀ -
10 april 2019

Wielingenstraat 26 A, 1078 KL: voor het veranderen van de reclame aan de voorgevel ter hoogte van de begane grond van het pand Wielingenstraat 26 A en 26 B, ingekomen d.d. 8 maart 2019. OLO-nummer 4265296.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.