Aanvraag omgevingsvergunning kap Peter van Anrooystraat 8

Stadsdeel ZuidĀ -
4 april 2019

Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH: voor het kappen van twee bomen staande bij het Dalton College, ingekomen d.d. 28 maart 2019. OLO-nummer 4311825.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.