Aanvraag omgevingsvergunning kap openbare ruimte Stadsdeel Zuid

Stadsdeel ZuidĀ -
4 april 2019

Een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van drie bomen in de openbare ruimte, ingekomen d.d. 29 maart 2019. OLO-nummer 4312881.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.