Aanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 45

Stadsdeel Zuid -
4 april 2019

Henriëtte Bosmansstraat 45, 1077 XG: voor het verbouwen van een bestaande garage behorend bij het adres Henriette Bosmansstraat 45, met bestemming daarvan tot één woning, ingekomen d.d. 21 maart 2019. OLO-nummer 4296021.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.