Aanvraag evenementenvergunning Gustav Mahlerplein 1200

Stadsdeel Zuid -
28 maart 2019

Gustav Mahlerplein 1200, 1081 LA: Evenement Jaarafsluiting Favervuta, vanaf 28 juni 2019 van 13:00 uur tot en met 23:30 uur en 29 juni 2019 van 00:00 tot en met 01:00, met op het drukste moment 200 bezoekers. Ontvangen op 22 maart 2019, zaaknummer Z/19/339198.

De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Direct regelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

De termijn voor het indienen van een zienswijze is 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.