Aanvraag omgevingsvergunning Europaplein 93

Stadsdeel ZuidĀ -
27 maart 2019

Europaplein 93, 1078 GZ: voor het brandveilig gebruik van de bijeenkomstfunctie (Buitenschoolse opvang) gelegen op de begane grond van het gebouw voor maximaal negentwintig personen, waarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, ingekomen d.d. 6 maart 2019. OLO-nummer 4258320.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.