Aanvraag omgevingsvergunning kap Willem Pijperstraat 11

Stadsdeel ZuidĀ -
27 maart 2019

Willem Pijperstraat 11, 1077 XK: voor het kappen van twee bomen in de achtertuin, ingekomen d.d. 19 maart 2019. OLO-nummer 4289449.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.