Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 137-II

Stadsdeel ZuidĀ -
27 maart 2019

Beethovenstraat 137-II, 1077 JB : voor het veranderen van de indeling door het maken van een constructieve muurdoorbraak op de tweede verdieping van het gebouw Beethovenstraat 137, met behoud van bestemming daarvan tot wonen, ingekomen d.d. 14 maart 2019. OLO-nummer 4279547.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.