Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Gaffelaarspad 3

Stadsdeel ZuidĀ -
12 maart 2019

Gaffelaarspad 3, 1081 KK: voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte naar vier onzelfstandige woonruimten, verzonden d.d. 12 maart 2019. OLO-nummer 4147417.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.