Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Concertgebouwplein 3

Stadsdeel Zuid -
15 maart 2019

Concertgebouwplein 3, 1071 LL: voor op het herstellen van de fundering, maken van een kelder, uitbouw op de begane grond met dakterras daarop, maken balkons aan achtergevel, plaatsen liftinstallatie, maken dakterras en maken van diverse constructieve doorbraken, met (behoud van) bestemming bedrijf in kelder en begane grond en wijzigen van de bestemming van de eerste tot en met derde verdieping naar twee zelfstandige woningen, verzonden d.d. 15 maart 2019. OLO-nummer 4102089.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.