Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vrijheidslaan 31-III

Stadsdeel Zuid -
15 maart 2019

Vrijheidslaan 31-III, 1079 KC: voor het veranderen van de bergingen ter hoogte van de vierde verdieping naar verblijfsruimten met bestemming daarvan tot één zelfstandige woning in het gebouw en het realiseren van een dakterras op het dak met dakluik, verzonden d.d. 15 maart 2019. OLO-nummer 4114839.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.