Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Willem Pijperstraat 48

Stadsdeel ZuidĀ -
5 maart 2019

Willem Pijperstraat 48, 1077 XM: voor het veranderen van de begane grond, het herstellen van de fundering en het veranderen van kozijnen in de voor- en zijgevel van het gebouw Willem Pijperstraat 48 met behoud van bestemming daarvan tot woning, verzonden d.d. 5 maart 2019. OLO-nummer 4094507.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.