Aanvraag evenementenvergunning Strawinskylaan 143

Stadsdeel ZuidĀ -
7 maart 2019

Strawinskylaan 143, 1077 XX: voor het houden van een evenement " Zuidas culinair zomerfeest" op 28 juni 2019 van 16:00 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer Z/19/332600

De aanvraag kan gedurende twee weken na de publicatiedatum ingezien worden tijdens de openingstijden van het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Direct regelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

De termijn voor het indienen van een zienswijze is 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie. U kunt uw zienswijze richten aan:

Dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, afdeling Vergunningen
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: stadsdeel@zuid.amsterdam.nl.