Aanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 27 A

Stadsdeel ZuidĀ -
28 februari 2018

Beethovenstraat 27 A, 1077 HM: voor het plaatsen van diverse installaties in de tuin bij het gebouw Beethovenstraat 27 A ten behoeve van het restaurant (legalisatie), ingekomen d.d. 30 januari 2018. OLO-nummer 3444233.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.